Joulupukin vierailu (ohje kotiin)

Tällä sivulla kuvataan Joulupukin vierailun tyypillistä sisältöä ja yleisiä ominaisuuksia. Samalla annetaan ohjeita, jotka auttavat asiakasta valmistautumaan Joulupukin vierailuun. Asiakkaalta valmistautumista edellyttävät toimenpiteet on kuvattu sivulla tilausprosessi. Joulupukin vierailun yksityiskohdat sovitaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti, mutta useimpiin vierailuihin sisältyy alla kuvatut vaiheet.

1. Sisääntulo

Joulupukki ilmoittaa sisääntuloaikeistaan koputtamalla oveen. Ulkoeteisellä varustetuissa omakotitaloissa Joulupukki pyrkii koputtamaan sisäoveen, joten mahdollinen eteiseen johtava ulko-ovi kannattaa jättää lukitsematta. Jos ovea ei odottelun jälkeenkään tulla avaamaan, Joulupukki soittaa tarvittaessa ovikelloa. Yleensä Joulupukki ei siis tule asuntoon sisälle asti itsenäisesti, vaan odottaa, että ovi tullaan avaamaan ja pukki saatetaan peremmälle. Tällainen sisääntulo antaa perheiden pienimmille hieman lisäaikaa pukin kohtaamiseen. Sisään tullessaan Joulupukki tuo yleensä mukanaan yhden lahjasäkin, joka sisältää Joulupukin jaettavaksi tarkoitettuja lahjoja.

2. Sisääntulotervehdykset

Kun ovi on avattu ja Joulupukki on astunut eteiseen, Joulupukki tervehtii reippaasti. Erityisesti lapsia tervehditään kättelemällä, jos se on mahdollista.

3. Peremmälle käyminen

Joulupukki pyytää vastaan tulleita lapsia saattamaan Joulupukin peremmälle asuntoon. Yleensä joku lapsista saattaa Joulupukkia sisään taluttamalla kädestä.

4. Pukin asettuminen

Joulupukki käy istumaan lasten tai vanhempien osoittamaan paikkaan. Paikan valinnassa kannattaa huomioida valaistusolosuhteet. Valokuvaaminen voi edellyttää hyvää valaistusta, mutta Joulupukki näyttää tyylikkäimmältä ”tunnelmavalaistuksessa”. Asiakas saa valokuvata ja videoida Joulupukkia rajoituksetta.

5. Keskustelu

Lasten jututtaminen on Joulupukin vierailun kohokohta. Yleensä Joulupukki kertoo hieman omasta toiminnastaan sekä vastailee lasten ja aikuistenkin kysymyksiin. Pääpaino keskustelussa on siinä, että Joulupukki pyrkii jututtamaan lapsia eli yrittää saada lapset puhumaan. Kokemus on osoittanut, että Jouluaaton hauskimmat ja ikimuistoisimmat repliikit tulevat yleensä pienten lasten suusta. Keskustelussa Joulupukki huomioi toki myös aikuiset.

6. Lasten ottaminen syliin

Kun lasten jännittäminen on keskustelun kuluessa hieman vähentynyt, kysyy Joulupukki, rohkenevatko lapset tulla Joulupukin syliin istumaan. Yleensä vanhemmat ovat valmistaneet lapset tähän tai ohjeistavat Joulupukkia, ettei syliin tuleminen ole tarpeellista. Joulupukki toimii saamiensa ohjeiden mukaan eikä painosta lapsia syliin tulemiseen.

7. Lasten laulattaminen ja leikkiminen

Jos perheessä on lauluikäisiä lapsia, Joulupukki pyytää yleensä lapsia laulamaan pukille. Jos lapset jännittävät niin, ettei laulu tahdo onnistua, Joulupukki tyytyy myös siihen, että laulut jätetään seuravaan Jouluun. Joulupukki noudattaa vanhempien ohjeita, joten vanhemmat voivat ehdottaa laulamista tai halutessaan laulamisen jättämistä väliin.

Yksittäistapauksessa Joulupukki saattaa intoutua laulamaan, mutta kaikki Joulupukkimme eivät ole niin kokeneita laulajia, että voisimme luvata kaikille asiakkaille laulavaa pukkia.

Jotkut Joulupukkimme ehdottavat oma-aloitteisesti lapsille piirileikkiä hieman jännittyneen tilanteen laukaisemiseksi. Äkkiseltään piirileikki ei aina onnistu, jos lapset ja asiakas ei ole valmistautunut sellaiseen. Jos piirileikki tai muu vastaava leikki halutaan sisällyttää ohjelmaan, asiakkaan on muistettava mainita siitä tilauslomakkeessa. Laulujen ja leikkien onnistuminen edellyttää yleensä vanhempien aktiivista osallistumista. Jos Joulupukki on niin tohkeissaan, että unohtaa jonkin ohjelmanumeron, vanhemmat saavat rohkeasti ehdottaa sitä Joulupukille.

On äärimmäisen tärkeää, että kaikki laulut ja leikit suoritetaan ennen lahjojen jakamista, koska Joulupukki ennakoi aikataulussa pysymistä ja tyylikkään poistumisen ajoitusta juuri lahjojen jakamiseen käyttämällään ajalla.

8. Lahjojen jakaminen

Yleensä Joulupukki jakaa yhden pienehkön lahjasäkin, jossa on jokaiselle perheenjäsenelle tai ainakin lapsille lahja tai pari (siispä on tärkeää, että lahjasäkistä löytyisi lahja jokaisele lapselle). Lahjojen jakamiseen käytetään aikaa sen mukaan, miten vierailun aikaisemmat vaiheet ovat vaatineet aikaa. Asiakkaan kanssa voidaan erikseen sopia siitä, että juuri lahjojen jakaminen on Joulupukin tärkein tehtävä. Tällainen saattaa olla tarpeen esimerkiksi silloin, jos lapset jännittävät tai eivät ikänsä vuoksi pysty sen enempää keskustelemaan kuin laulamaankaan. Jos lahjojen jakamiseen liittyy jotain erityistoiveita, asiakkaan on mainittava siitä tilausta tehdessä.

9. Pukin saattaminen ovelle ja lopputervehdykset

Kun vierailuun varattu aika alkaa loppua ja edelliset vaiheet on saatu kunnialla päätökseen, Joulupukki pyytää lupaa poistumiseen ja lapsia saattamaan Joulupukkia ovelle. Jos lapset tulevat saattamaan ovelle, Joulupukki pyrkii hyvästelemään kättelemällä lapset.

Kertaus: Kuten yllä ohjeistettiin, mahdollinen laulaminen pitää ajoittaa ennen lahjojen jakamista. Jos tilauksen yhteydessä ei ole erikseen sovittu, laulun ajoittaminen Joulupukin lähdön yhteyteen ei ole sallittua. Tämä ehdoton sääntö johtuu siitä, että Joulupukki pyrkii olemaan sisällä asunnossa mahdollisimman pitkään ja alkaa poistua vasta, kun aikataulu sitä edellyttää. Joulupukki ei pysty ennalta arvioida laulamisen vaatimaa aikaa eikä tietenkään pysty nopeuttamaan laulamista. Joulupukin aikataulussa pysymisen vuoksi laulaminen ajoitetaan vierailun keskelle ennen lahjojen jakamista.