Rekisteriseloste

Rekisterin nimi
TilaaJoulupukki.fi – Joulupukin tilaus

Henkilötietojen käsittely tarkoitus
Palveluun rekisteröityvältä henkilöltä pakollisena yhteystietona kerätään Nimi, Osoite, Puhelin, Kaupunginosa/kunta, Joulupukin tilaus, Toivottu kellonaika, Sähköposti (sen takia, että tilaaja saa myös saman tilauksen itselle kopiona), Viestiä meille. Kerättyjä henkilötietoja käytetään kun Joulupukki menee tilaajan luokse vierailulle.

Rekisterin tietosisältö
Tietosisältö säilytetään kaksi vuotta (tilattu vuosi ja seuraava vuosi) tällä pyritään siihen että samaa tilausta voidaan tarvittaessa käyttää myös seuraavana vuonna

Kyseinen tilauslomake hävitetään tiedostoista siis kahden vuoden kuluttua.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyn henkilön ilmoittamat tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä kolmannelle osaluolelle eikä EU:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä pääsee lukemaan ja käsittelemään vain palveluntarjoajan (TilaaJoulupukki.fi) työnkekijät. Rekisteri pidetään tietokannassa. Henkilötietojen pääsyyn on käytetty kryptattuja salasanoja. Fyysisesti tietokanta sijaitsee lukitussa ja olosuhdemuutosturvallisessa paikassa.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Kirjallinen pyyntö lähetetään allekirjoitettuna rekisterin pitäjän allaolevaan osoitteeseen:

Rekisterin pitäjä
Ari-Pekka Harju
Suntiontie 17 A 9
94400 Keminmaa
info(at)tilaajoulupukki.fi